Loading...

Uncategorized

Art.47. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku - 17.04.2020

Art.47. ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239, z późn. zm.)  1. Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy […]

Dowiedz się więcej »

Ubezpieczenie Lloyd’s z gwarancją pokrycia utraconego dochodu - 14.10.2019

MEDIC LIFE we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku stworzyło unikalną ofertę gwarantującą lekarzom i lekarzom dentystom pokrycie utraconych dochodów w sytuacji niemożności wykonywania kontraktu bądź prywatnej praktyki lekarskiej. Dzięki gwarancji najstarszej instytucji na świecie – Towarzystwa Lloyd’s z Wielkiej. Brytanii – lekarze zrzeszeni w OIL w Białymstoku otrzymują dostęp do bogatej oferty niedostępnej do tej pory na polskim rynku.  Świadczenie podstawowe Świadczenie z tytułu okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub wypadku […]

Dowiedz się więcej »

Wspomnienie o Krzysztofie Dawidowskim - 09.07.2019

Dr Krzysztof Dawidowski 1955 – 2018 Tworząc nową stronę internetową Okręgowej Izby lekarskiej w Białymstoku, należy przypomnieć sylwetkę pierwszego redaktora kol. Krzysztofa Dawidowskiego, który od 2010 roku był odpowiedzialny za stronę. W dniu 30 marca 2019 roku przypadła pierwsza rocznica Jego nagłej śmierci. Na odbywającym się tego dnia XXXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy kol. Henryk Grzesiak […]

Dowiedz się więcej »

RODO – oferta ISP Sp. z o.o. … - 13.12.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Dowiedz się więcej »

Stanowiska wobec… - 12.12.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dowiedz się więcej »

Stanowiska wobec projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych - 12.12.2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dowiedz się więcej »