Loading...

Certyfikowane Kursy Szczepień on-line pt. „Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19″ - 2021-08-11

Polskie Towarzystwo Wakcynologii, w odpowiedzi na ciągłą potrzebę aktualizacji wiedzy przedstawicieli zawodów medycznych w zakresie szczepień, zwłaszcza w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną, podjęło decyzję o kontynuacji cyklu Certyfikowanych Kursów Szczepień on-line pt.

„Szczepienia ochronne z uwzględnieniem obecnej sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19”.

Dotychczasowe edycje kursów szczepień zorganizowane między październikiem 2020, a czerwcem 2021 zgromadziły łącznie ponad 1500 uczestników i cieszyły się dużym uznaniem wśród odbiorców, którzy wskazywali na wysoką wartość merytoryczną wykładów ekspertów PTW. Obecnie trwają przygotowania do kolejnych 2-dniowych kursów on-line, które odbędą się w dniach:

  • 17 – 18 września 2021,
  • 19- 20 listopada 2021 roku,
  • w styczniu i w marcu 2022 roku (dokładne daty dla kursów w 2022 do potwierdzenia).

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych – w tym lekarzy i pielęgniarek, a wykłady prowadzone są przez  specjalistów PTW w zakresie wakcynologii.
Udział w kursie oraz ukończenie testu online podsumowującego wydarzenie uprawnia do otrzymania certyfikatu w formie elektronicznej. W ciągu kilku dni po zakończeniu kursu uczestnicy wydarzenia otrzymają również pakiet materiałów edukacyjnych w formie slajdów z prezentacji omawianych podczas kursu. Miło nam również poinformować, że Polskie Towarzystwo Wakcynologii planuje wprowadzić tytuł Wakcynologa, który przyznawany byłby dla osób spełniających dwa kryteria ,tj. członkostwo w PTW oraz ukończenie kursu.

Szczegółowy program kursu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.kurs-szczepien-ptw.pl/