Loading...

Deklaracja rezygnacji z papierowej wersji biuletynu - 28.06.2022

Informujemy o możliwości rezygnacji z otrzymywania papierowej wersji biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i podpisanie deklaracji zamieszczonej poniżej i przesłanie skanu drogą mailową na adres d.ofmanska@hipokrates.org, dostarczenie osobiście lub wysłanie na adres pocztowy OIL w Białymstoku.
Jednocześnie przypominamy, że pełne wersje elektroniczne biuletynów dostępne są na naszej stronie w zakładce https://oilbialystok.pl/biuletyn/
Pdf icon
– formularz rezygnacji z papierowej wersji biuletynu