Loading...

Dodatkowy termin odbioru wcześniej zamówionych środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom - 2020-05-26

Uprzejmie informujemy o wyznaczeniu terminu uzupełniającego dla tych z Państwa, którzy złożyli wcześniej wniosek elektroniczny o odbiór środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom, a nie zdążyli ich odebrać w przewidzianym oryginalnie terminie.
Zamówione pakiety można będzie jeszcze odebrać w dniach 1 i 2 czerwca (poniedziałek-wtorek) w godzinach pracy biura OIL (7:30 – 15:30).
Powyższy, dodatkowy termin przysługuje wyłącznie dla osób, które już dokonały zamówienia poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie OIL.
Składanie nowych wniosków i dopisywanie nie jest już możliwe.

Informujemy, że nieodebrane w wyżej wymienionym terminie zamówienie ulegnie anulowaniu. Pozostałe środki ochrony osobistej zostaną rozdysponowane jednostkom szpitalnym wg dalej opracowanych procedur.

Pdf icon– Oświadczenie obdarowanego w formacie pdf i doc

Przypominamy, że pakiet środków ochrony osobistej można odebrać także za pośrednictwem pełnomocnika.  Honorujemy tylko i wyłącznie pełnomocnictwo udzielone na formularzu dostępnym na naszej stronie. Pełnomocnik musi dysponować własnoręcznie oraz czytelnie podpisanym dokumentem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

Pdf icon– Pełnomocnictwo do pobrania w wersji pdf i doc