Loading...

Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego - 2024-01-11

  • Członkowie OIL w Białymstoku mogą otrzymać pomoc finansową w celu dofinansowania kosztów szkolenia poniesionych przez wnioskującego lekarza (prywatnie bądź na działalność).
  • Szkolenie musi trwać minimum 2 kolejne dni kalendarzowe.
  • Dopuszczalne są wszystkie formy szkolenia: stacjonarne, hybrydowe, on-line.
  • Dofinansowanie przysługuje do wysokości poniesiony kosztów, nie więcej jednak niż 500 zł i nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym.
  • Otrzymanie dofinansowania wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku w rozliczeniu rocznym PIT.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony Wniosek o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego
  • kopia imiennego zaświadczenia o odbytym szkoleniu w danym roku kalendarzowym,
  • kopia dowodu uiszczenia opłaty za szkolenie (faktura w przypadku płatności gotówkowej lub potwierdzenie przelewu) na rzecz organizatora wydarzenia.

Szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie Komisji Socjalnej.