Loading...

Dofinansowanie uczestnictwa w imprezach sportowych - 2023-01-09

  • Przysługuje maksymalnie dwa razy w jednym roku kalendarzowym w celu dofinansowania udziału w imprezach sportowych o randze Mistrzostw Polski lub Świata, Olimpiadach i Igrzyskach Lekarskich.
  • Wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem imprezy sportowej i zawierać preliminarz kosztów, na podstawie którego opracowana jest kwota wsparcia.
  • Warunkiem dodatkowym jest napisanie sprawozdania/relacji z uczestnictwa w imprezie sportowej.

Wymagane dokumenty:

Szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie Zadań Komisji Sportu.