Loading...

Dyplomatorium Absolwentów UMB 2022 - 2022-10-07

W dniu 6 października 2022 r. w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyły się dyplomatoria absolwentów kierunku lekarskiego i kierunku lekarsko-dentystycznego. Mury uczelni w tym roku opuściło 215 lekarzy i 74 lekarzy dentystów. Większość z nich pojawiła się w siedzibie uczelni, aby odebrać dyplomy i złożyć przyrzeczenie lekarskie. Nowych lekarzy i lekarzy dentystów przywitali odpowiednio: Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska oraz Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska. Absolwentom podziękowano za to, że mimo trudnego czasu pandemii i częściowo zdalnego nauczania wykazali się dojrzałością i charakterem, co pozwoliło im ukończyć studia. Wyróżniono studentów ze szczególnymi osiągnięciami, m.in. za najwyższą średnią, za zaangażowanie w pracę na rzecz studenckich kół naukowych, aktywność sportową, itp. Z dumą odnotowano i pogratulowano absolwentom kierunku lekarsko-dentystycznego najlepszego w Polsce wyniku w jesiennej edycji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

W uroczystościach wzięli udział również Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku dr n. med. Henryk Grzesiak oraz Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku lek. dent. Jolanta Szczurko, którzy w swoich przemówieniach pogratulowali absolwentom ukończenia studiów i serdecznie zaprosili absolwentów do włączenia się w życie samorządu lekarskiego.


Po wystąpieniach władz dziekańskich, gości i przedstawicieli samorządu studenckiego odbyło się przyrzeczenie, po którym wręczono dyplomy.
Na koniec, absolwenci podziękowali władzom dziekańskim za ich trud wręczając wiązanki kwiatów, a swoją radość z ukończenia studiów wyrazili podrzucając birety w górę.


Pełna relacja z uroczystości oraz zdjęcia:

Źródło: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku