Loading...

Godziny pracy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w miesiącu kwietniu 2020 roku - 2020-04-03

  1. Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w dniach 6 – 30 kwietnia 2020 roku będzie pracowało w godzinach od 7:30 do 15:30.
  2. Kontakt interesantów z biurem OIL odbywać się będzie w formie korespondencyjnej (tradycyjnej lub mailowej na adres: bialystok@hipokrates.org, bądź na adresy wskazane na stronie internetowej, a w przypadkach pilnych drogą telefoniczną pod nr 85 73-21-935.
  3. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby, które wcześniej skontaktowały się z biurem OIL i potwierdziły cel załatwienia sprawy.