Loading...

I Podlaski Dzień Medycyny Prewencyjnej w dniu 25.11.2023 - 2023-10-25

Komisja Kształcenia ORL w Białymstoku planuje organizację bezpłatnego szkolenia:

„I Podlaski Dzień Medycyny Prewencyjnej”

Data: 25 listopada 2023 r. godz. 10:00-15:00

Miejsce: Hotel Ibis, aleja Józefa Piłsudskiego 25, Białystok

Program:

10:00 – 10:15 Przerwa kawowa
10:15 – 11:00 Prof. dr hab. n. med. Monika Karczewska-Kupczewska

Wykład: Czy możemy już skutecznie zapobiegać rozwojowi cukrzycy typu 2 ?

Przedmiotem wykładu będzie omówienie roli choroby otyłościowej w rozwoju cukrzycy typu 2. Na początku zostanie przedstawiona epidemiologia otyłości i cukrzycy typu 2. Następnie przedstawione zostaną mechanizmy odpowiedzialne za rozwój cukrzycy typu 2 u osób z otyłością. Ponadto zostanie omówione niefarmakologiczne i farmakologiczne leczenie otyłości, a także zostaną przedstawione możliwości prewencji cukrzycy typu 2.

11:00 – 11:15 Lek. Lidia Łapińska

Przypadek: Leczenie otyłości w prewencji cukrzycy i jej powikłań

11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 Dr n.med. Dorota Łukasiewicz

Wykład: Nowoczesna diagnostyka i leczenie cukrzycy

Tematem prezentacji będzie diagnostyka i nowoczesne leczenie cukrzycy w świetle wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego , ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych grup leków – inhibitorów SGLT-2 i agonistów receptora GLP-1. Przedstawione zostaną zasady działania tych leków, metody intensyfikacji leczenia cukrzycy , zalety i wady poszczególnych grup leków, wskazania, przeciwskazania do ich stosowania oraz aktualne zasady refundacji . Uwzględniony zostanie także aktualnie wprowadzany do leczenia tirzepatyd.

12:15 – 12:30 Lek. Konrad Trzciński

Przypadek: Nietypowa postać cukrzycy, od diagnostyki do leczenia.

12:30 – 12:45 Przerwa kawowa
12:45 – 13:30 Dr hab.n.med. Małgorzata Chlabicz

Wykład: Różne skale ryzyka sercowo-naczyniowego

Tematem prezentacji będzie omówienie oceny ryzyka sercowo-naczyniowego z użyciem różnych skal w świetle najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

13:30 – 13:45 Dr hab.n.med. Małgorzata Chlabicz

Przypadek: Zastosowanie skal ryzyka sercowego-naczyniowego w codziennej praktyce lekarskiej

13:45 – 14:00 Przerwa kawowa
14:00 – 14:30 Lek. Paweł Muszyński

Przypadek: Rodzinna hipercholesterolemia zasady poszukiwania, rozpoznawania oraz możliwości leczenia

14:30 – 14:45 Zakończenie spotkania
14:45 – 15:15 Lunch

W szkoleniu mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści, członkowie OIL w Białymstoku, mający uregulowane składki członkowskie.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualizacja z dnia 07.11.2023 – Informujemy, że proces zapisów na szkolenie został już zakończony.