Loading...

Indywidualne rachunki bankowe dla członków OIL - 2023-10-02

Aktualizacja z dnia 02.10.2023

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku rozpoczęła proces wysyłki pism do lekarzy i lekarzy dentystów, członków tut. Izby, w których wskazany jest indywidualny rachunek bankowy, na który od chwili otrzymania listownego powiadomienia należy dokonywać wpłat składek członkowskich.

Informacja z dnia 08.08.2023

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy!

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego, na który lekarze i lekarze dentyści opłacają składki członkowskie. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku nada każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście indywidualny numer rachunku bankowego, w którym w ciągu liczb zawarty będzie siedmiocyfrowy numer prawa wykonywania zawodu.

UWAGA! Ponieważ 2-cyfrowa liczba kontrolna jest wyliczana na podstawie pozostałych 24 cyfr, proszę o niewyliczanie samodzielnie własnego rachunku. O właściwym numerze indywidualnego rachunku bankowego zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem, przesłanym pocztą tradycyjną na adresy korespondencyjne znajdujące się w rejestrze OIL. Do czasu otrzymania przedmiotowego pisma proszę o dokonywanie przelewów na dotychczasowych zasadach.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej lekarze i lekarze dentyści do ukończenia 69 roku życia, aktywni zawodowo, mają obowiązek opłacania składki członkowskiej.
Proszę również o aktualizację danych w rejestrze OIL, szczególnie podanie aktualnych numerów telefonów komórkowych celem umożliwienia wysyłania spersonalizowanych treści SMS bezpośrednio z programu FINN obsługującego Izbę Lekarską.

Pozdrawiam serdecznie,

Lucyna Mierzyńska-Ładny
Skarbnik ORL IX kadencji