Loading...

Informacja dla osób zainteresowanych objęciem funkcji biegłego sądowego - 2022-04-12

W okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku istnieje potrzeba uzupełnienia listy biegłych o specjalistów z zakresu: geriatrii, ortopedii, chirurgii, rehabilitacji, hematologii, hepatologii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, medycyny sądowej, neurologii, traumatologii, okulistyki, okulistyki dziecięcej, chirurgii szczękowej, urologii, radiologii, angiologii, alergologii dziecięcej, audiologii, seksuologii, proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neurochirurgii, gastrologii, gastrologii dziecięcej, endokrynologii, diabetologii, diabetologii dziecięcej, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, leczenia bólu, oraz specjalistami z zakresu: pielęgniarstwa ogólnego, farmakologii, chemii i toksykologii sądowej.

Poszukujemy ponadto specjalistów z innych dziedzin, w szczególności z zakresu: psychologii, psychologii dziecięcej, dietetyki.

Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr.15, poz.133), a w szczególności:

  1. korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. mające ukończone 25 lat życia,
  3. posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w w/w zakresie,
  4. dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  5. które wyrażą zgodę na ustanowienie jej biegłym

mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach, jakie kandydat na biegłego winien złożyć znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-245.