Loading...

Informacja dla osób zainteresowanych objęciem funkcji biegłego sądowego - 24.06.2020

INFORMACJA

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH OBJĘCIEM FUNKCJI BIEGŁEGO SĄDOWEGO

W okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku istnieje potrzeba uzupełnienia listy biegłych o specjalistów z zakresu: ortopedii, chirurgii, hematologii, kardiologii, medycyny sądowej, neurologii, traumatologii, okulistyki, okulistyki dziecięcej, chirurgii szczękowej, urologii, angiologii, audiologii, seksuologii, proktologii, genetyki, laryngologii, foniatrii, otolaryngologii, ginekologii, reumatologii, pulmonologii, alergologii, dermatologii, nefrologii, neurochirurgii, gastrologii, endokrynologii, diabetologii, psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, onkologii, medycyny pracy, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej.

Poszukujemy ponadto specjalistów z zakresu: pielęgniarstwa ogólnego, toksykologii, psychologii, psychologii z uprawnieniami terapii sensorycznej oraz dietetyki. Osoby chętne do objęcia funkcji biegłego sądowego oraz spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr.15, poz.133), a w szczególności:

  • korzystające z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • mające ukończone 25 lat życia,
  • posiadające teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w w/w zakresie,
  • dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
  • które wyrażą zgodę na ustanowienie jej biegłym

mogą składać wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej -Curie 1,15-950 Białystok.

Bliższe informacje o wymaganych dokumentach, jakie kandydat na biegłego winien złożyć znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku www.bialystok.so.gov.pl w zakładce: „informacje” następnie „biegli sądowi” i „pliki do pobrania”, bądź pod numerem telefonu 85-74-59-245.