Loading...

Informacja o konkursie ofert – SPZOZ w Sokółce - 2024-05-23

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii i na bloku operacyjnym;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób wewnętrznych w oddziale internistyczno-kardiologicznym, rehabilitacji, zakładzie opiekuńczo-leczniczym i oddziale medycyny paliatywnej oraz w poradni chorób wewnętrznych;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie rehabilitacji w oddziale rehabilitacji i poradni rehabilitacyjnej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej w oddziale chirurgii ogólnej i poradni chirurgii ogólnej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny paliatywnej w oddziale medycyny paliatywnej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii w oddziale ginekologicznym i położniczo-noworodkowym, w godzinach dziennej ordynacji i pełnienia dyżurów medycznych;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie endokrynologii w poradni endokrynologicznej;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej przez lekarza w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neonatologii w oddziale ginekologicznym i położniczo-noworodkowym;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie nefrologii w stacji dializ i poradni nefrologicznej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii w poradni położniczo-ginekologicznej ze szkołą rodzenia;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie kardiologii w poradni kardiologicznej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w pracowni endoskopowej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej w poradni urazowo-ortopedycznej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie gruźlicy i chorób płuc w poradni chorób płuc i gruźlicy;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie radiodiagnostyki w zakładzie diagnostyki obrazowej;
 • udzielania specjalistycznych świadczeń medycznych w dziedzinie w dziedzinie analityki medycznej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale chirurgii ogólnej;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w poradni chirurgii ogólnej;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej na bloku operacyjnym;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale internistyczno-kardiologicznym;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale szpitalnym oddziale ratunkowym;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale rehabilitacji;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii;
 • udzielania pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
 • udzielania świadczeń medycznych w dziedzinie elektroradiologii w zakładzie diagnostyki obrazowej;
 • udzielanie świadczeń medycznych w dziedzinie ratownictwa medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Szczegóły konkursu w Ogłoszeniu z dnia 17.05.2024 r. oraz Szczegółowych Warunkach Składania Ofert Nr 1, Nr 2 i Nr 3 dostępne na stronie internetowej SP ZOZ w Sokółce www.szpitalsokolka.pl.