Loading...

Informacja o terminie zakończenia rezerwacji pakietów i ich wydawania - 2020-05-21

Szanowni Państwo,
przypominamy, że po zamówione (poprzez formularz elektroniczny) środki ochrony osobistej należy zgłaszać się osobiście (bądź z pełnomocnictwem) do siedziby OIL przy ul. Świętojańskiej 7 (punkt odbioru znajduje się na parterze). OIL nie respektuje formy wysyłkowej.
Pakiety wydawane są cały czas zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniach:
  • 11 –15 maja 2020r. w godz. 10.00 – 18.00
  • 18-22 maja 2020r. w godz. 10.00 – 18.00
  • 25 maja 2020r. w godz. 9.00 – 15.30
OIL nie rozsyła indywidualnych potwierdzeń do lekarzy o możliwym terminie odbioru. Powyższy harmonogram jest wiążący dla wszystkich i po odbiór należy zgłaszać się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja godz. 15:30.
Informujemy, że nieodebrane w wyżej wymienionym terminie zamówienie ulegnie anulowaniu. Pozostałe środki ochrony osobistej zostaną rozdysponowane jednostkom szpitalnym wg dalej opracowanych procedur.
Ponadto informujemy, że z uwagi na wciąż dostępne środki możliwość składania zgłoszeń została przedłużona i e-formularz pozostaje aktywny do końca dnia 22 maja.