Loading...

Informacja o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej stażysty - 2020-11-16

Informujemy, że wszyscy Stażyści zrzeszeni w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku posiadają Polisę nr LM_T 123662881 Dobrowolnego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Stażysty Udzielającego świadczeń medycznych na Sumę Gwarancyjną 2 500€ na jednego pacjenta i 5 000 € na cały okres ubezpieczenia czyli od 01.X.2020 do 31.X.2021 roku
Polisa obejmuje także Asystę Prawną – Wariant A : konsultacje prawne ( Telefonicznie lub drogą mailową)

Każdy Stażysta może otrzymać Certyfikat Ubezpieczenia wysyłając prośbę na maila: bialystok@interpolska.pl , podając jedynie Imię i Nazwisko.