Loading...

Informacja w sprawie posiadania numeru PESEL przez cudzoziemców - 17.05.2021

Uwaga!

Informujemy, że od 1 czerwca 2021 r., wszyscy cudzoziemcy, składający wnioski w OIL powinni ubiegać się o nadanie numeru PESEL. Będzie on niezbędny dla pracodawcy w dniu rozpoczęcia stażu/pracy.

( art.3. ust. 1 pkt 1 ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust 4 ustawy o ewidencji ludności )