Loading...

Instrukcja utworzenia sprawozdania o odpadach za rok 2020 - 2021-02-26

Przypominamy, że do 15 marca 2021 roku, podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2020.
Obowiązująca jest forma elektroniczna poprzez platformę BDO.

Poniżej zamieszczamy instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę BDO – przygotowaną przez kol. Rafała Kiełkowskiego

Pdf icon– Instrukcja utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę BDO