Loading...

Czasowe wykonywanie zawodu – UE

Czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE

Postępowanie dotyczy:
Lekarza/lekarza dentysty z UE zamierzającego podjąć czasowe wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty z podaniem miejsca i czasu jego wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Dyplom ukończenia wyższej szkoły medycznej / Akademia Medyczna, Uniwersytet/ – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  3. Licencja / prawo wykonywania zawodu / wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  4. Zaświadczenie potwierdzające przepracowanie przynajmniej 3 lat z ostatnich 5 lat. / wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  5. Zaświadczenie potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie tzw. „Certificate of Good Standing” / wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;
  6. Dokument potwierdzający obywatelstwo – paszport – kserokopia;
  7. Specjalizacje – kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Formularze:
– Zaświadczenie dla lekarza tymczasowo i okazjonalnie wykonujacego zawód Pdf icon