Loading...

Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, w celu odbycia stażu adaptacyjnego/złożenia testu umiejętności wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (dla lekarza-obywatela państwa członkowskiego UE).

Pdf icon