Loading...

Wydanie duplikatu dokumentu PWZ

Podstawa prawna:

Opis procedury:
Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające i wydawany jest przez okręgową radę lekarską duplikat tego dokumentu.

Wymagane dokumenty:

  1. złożone odpowiednie oświadczenie,
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu

Formularze:
– Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu pwz Pdf icon

Opłaty:
brak

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. rejestru i przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Dotyczy sytuacji zniszczenia lub utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.