Loading...

Wykonywanie zawodu przez lekarza cudzoziemca – art. 7 ust. 1a

Wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza cudzoziemca w celu określonym w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Wniosek o przyznanie/ponowne przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, w celu określonym w art. 7 ust. 1a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów:
– zal nr 26-wniosek W-2C Pdf icon