Loading...

Wykonywanie zawodu przez lekarza cudzoziemca – obywatela UE

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów
(dla lekarza-obywatela państwa członkowskiego UE) Pdf icon