Loading...

Zrzeczenie się wykonywania zawodu

Podstawa prawna:

Opis procedury:
Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o skreśleniu lekarza z listy członków izby lekarskiej.W wyniku tej procedury lekarz otrzymuje dokument upoważniający go do wykonywania zawodu wraz z adnotacją o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty:

  1. złożone odpowiednie oświadczenie,
  2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu

Formularze:
– zal nr 21 – Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do wykonywania zawodu Pdf icon

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. rejestru i przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Dotyczy lekarza członka izby, który zamierza na stałe zaprzestać wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej