Loading...

Rejestr Praktyk Prywatnych

Opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych wynoszą :

  • za wpis do rejestru -133 zł.
  • za zmianę wpisu -67 zł.

Opłaty należy wnosić na konto 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177