Loading...

Wzory oświadczeń

  1. Oświadczenie o posiadanej umowie ubezpieczeniowej Pdf icon
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej Pdf icon
  3. Oświadczenie o nie zajmowaniu się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi Pdf icon