Loading...

Wzory wniosków dla grupowych praktyk lekarskich

  1. A-2 Wniosek o:
  2. A-2 (1) Nr […] na liście stron umowy spółki, wspólników lub partnerów spółki
  3. B-2 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą dane dotyczące działalności leczniczej lekarzy/lekarzy dentystów wykonywanej w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska na obszarze właściwej izby lekarskiej
    Wniosek B-2 dotyczy zmiany danych dotyczących grupowej praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru obejmującej zmianę danych praktyki, listy wspólników lub partnerów, zmiany dotyczące zakresu udzielanych świadczeń i miejsca wykonywania praktyki przez wspólników lub partnerów spółkki, uzyskanego kolejnego ubezpieczenia OC przez wspólników a także uzyskania akredytacji dotyczącej jakości udzielanych świadczeń lub akredytacji do kształcenia podyplomowego.
  4. B-2 (1) Informacja dotycząca lekarza dopisanego do listy stron umowy wspólników lub partnerów spółki Nr […] na liście stron umowy spółki, wspólników lub partnerów spółki
  5. B-2 (2) Informacja dotycząca zmiany danych lekarza wpisanego na listę stron umowy wspólników lub partnerów spółki Nr […] na liście stron umowy spółki, wspólników lub partnerów spółki
  6. B-2.2 (1) Informacja dotycząca danych lekarza dopisanego do listy stron umowy wspólników lub partnerów spółki
  7. B-2.2 (2) Informacja dotycząca zmiany danych lekarza wpisanego na listę stron umowy wspólników lub partnerów spółki
  8. C-2 Wniosek o: