Loading...

Wzory wniosków dla indywidualnych praktyk lekarskich

 1. A-1 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarza/lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej
  Wniosek A-1 dotyczy lekarza, który po raz pierwszy zostaje wpisany do rejestru jako lekarz wykonujący działalność leczniczą w formie praktyki.
 2. B-1.1 Wniosek o:
 3. B-1.2 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarza/lekarza dentystę w formie praktyki lekarskiej wpisanej do rejestru
  Wniosek B-1.2 dotyczy lekarza, który dokonuje zmiany wpisu w rejestrze dotyczącej zmiany danych lekarza, zakresu działalności leczniczej, zakresu świadczeń zdrowotnych i miejsca wykonywania praktyki w ramach praktyki już wpisanej do rejestru. Wniosek dotyczy również informacji obejmującej kolejne ubezpieczenie OC, uzyskanie akredytacji co do jakości udzielanych świadczeń lub akredytacji do kształcenia podyplomowego.
 4. B-1.3 Wniosek o dopisanie kolejnego rodzaju praktyki lekarskiej dla lekarza/lekarza dentysty, który już ma wpis w rejestrze praktyk w izbie lekarskiej
 5. B-1.4 Wniosek o wykreślenie danych dotyczących zakończonej działalności lekarza/lekarza dentysty wykonywanej w formie jednego rodzaju praktyki
 6. Załącznik do wniosku A-1 lub B-1.1 Informacje dotyczące praktyki wykonywanej w kolejnym miejscu (w gabinecie) lub w kolejnym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej
  Załączniki A-1, B-1.1 dotyczą lekarza informującego o więcej niż jednym miejscu wykonywania praktyki w gabinecie i w przedsiębiorstwie, lub w kilku przedsiębiorstwach – w przypadku praktyki prowadzonej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
 7. Załącznik do wniosku B-1.2 Informacje o zmianie dotyczącej praktyki wykonywanej w kolejnym miejscu (w gabinecie) lub w kolejnym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej
  Załącznik B-1.2 dotyczy lekarza informującego o zmianie wpisu obejmującego kilka kolejnych miejsc wykonywania praktyki.
 8. C-1 Wniosek o: