Loading...

Ubezpieczenia „na życie”

Od wielu lat w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku funkcjonuje grupowe ubezpieczenie na życie (oferta wynegocjowana z PZU Życie SA), w ramach którego wypłacane są świadczenia z takich tytułów jak między innymi: śmierć ubezpieczonego, śmierć współmałżonka, uszczerbek na zdrowiu, wystąpienie ciężkiej choroby, itp. W załączeniu prezentujemy warunki ubezpieczenia oferty grupowej OIL.

Wszelkich informacji na temat PZU Życie udziela osobiście p. Anna Zajączkowska w pokoju 106 (Sekretariat) lub telefonicznie: nr tel. 85 73-21-935, kom. 603-684-253.

Do ubezpieczenia podstawowego mogą przystąpić lekarze, którzy nie ukończyli 69 roku życia oraz członkowie najbliższej rodziny, którzy ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 roku życia.     

Dodatkowo proponujemy państwu ubezpieczenie „PZU W RAZIE WYPADKU”. Za dodatkową, bardzo niewielką składkę, można ubezpieczyć sytuacje takie jak śmierć ubezpieczonego lub uszkodzenie ciała powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku różnego rodzaju (szczegóły u pracownika zajmującego się ubezpieczeniami).