Loading...

Ubezpieczenia OC NZOZ-ów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obowiązuje każdy podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenia OC NZOZ-ów w OIL w Białymstoku prowadzi p. Izabela Staniszewska-Jabłońska – pokój 105

Godziny pracy: Nieregularne, jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dane kontaktowe: tel. kom. 692-114-662, e-mail: i.staniszewska@hipokrates.org