Loading...

Wsparcie dla Lekarzy

Skorzystanie z pomocy co do zasady uwarunkowane jest posiadaniem uregulowanych składek członkowskich. Wszystkie wnioski należy kierować przez Sekretariat OIL do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Poniżej prezentujemy listę możliwego wsparcia dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku:

Uprzejmie informujemy, że strona jest jeszcze w trakcie modernizacji.