Loading...

Kampania przeciwko niskim nakładom i wycenie świadczeń stomatologicznych - 21.09.2021

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku wspiera kampanię społeczną Naczelnej Izby Lekarskiej

“Trzecie zęby nie wyrosną”

prowadzoną w związku z rażąco niskimi nakładami i wycenie świadczeń stomatologicznych.