Loading...

Kampania przeciwko niskim nakładom i wycenie świadczeń stomatologicznych - 2021-09-21

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku wspiera kampanię społeczną Naczelnej Izby Lekarskiej

“Trzecie zęby nie wyrosną”

prowadzoną w związku z rażąco niskimi nakładami i wycenie świadczeń stomatologicznych.