Loading...

Komisja Bioetyczna

Komunikaty Komisji Bioetycznej:

Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 29.06.2022 r. o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym 19.05.2022
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 18.05.2022 r. o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym 21.04.2022
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 20.04.2022 r. o godz. 16.00 30.03.2022
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 23.03.2022 r. o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym 24.02.2022
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 23.02.2022 o godz. 16.00 w trybie online 27.01.2022
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 26.01.2022 o godz. 16.00 16.12.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej w formie online zaplanowano na dzień 15.12.2021 r. o godz. 16.00 18.11.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 17.11.2021 o godz. 16.00 21.10.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 20.10.2021 o godz. 16.00 16.09.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 15.09.2021 o godz. 16.00 29.07.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 28.07.2021 o godz. 16.00 w trybie stacjonarnym 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 16.06.2021 o godz. 16.00 w trybie online 20.05.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 19.05.2021 o godz. 16.00 w trybie online 30.04.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 21.04.2021 o godz. 16.00 w trybie online 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 24.03.2021 o godz. 16.00 w trybie online 25.02.2021
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 24.02.2021 o godz. 16.00 w trybie online 28.01.2021
Uchwała Nr 267/2020/VIII ORL w sprawie powołania Komisji Bioetycznej 16.12.2020
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 20.01.2021 o godz. 16.00 w trybie online 16.12.2020
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 18.11.2020 o godz. 16.00 w trybie online 24.10.2020
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 21.10.2020 o godz. 17.00 24.09.2020
Informacja o odwołaniu posiedzenia Komisji Bioetycznej zaplanowanej na 25.03.2020 16.03.2020
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 26.02.2020 17.01.2020
Posiedzenie Komisji Bioetycznej odbędzie się 15.01.2020 09.12.2019

Skład osobowy Komisji Bioetycznej przy OIL w Białymstoku (2021 r.-2023 r.)

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. med. Włodzimierz Buczko – farmakolog – PRZEWODNICZĄCY
 2. Mgr Magdalena Gutowska – prawnik – WICEPRZEWODNICZĄCA
 3. Prof. dr hab. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk – choroby wewnętrzne, alergolog
 4. Dr n. farm. Justyna Hermanowicz – farmaceuta kliniczny
 5. Mgr Irena Husar – pielęgniarka
 6. Prof. dr hab. med. Bogusław Kędra – chirurg
 7. Prof. dr hab. med. Janusz Kłoczko – choroby wewnętrzne, hematolog
 8. Prof. dr hab. med. Jerzy Konstantynowicz – pediatra
 9. Ks. Grzegorz Misijuk – duchowny
 10. Dr hab. n. med. Magdalena Bogusława Nowosielska – stomatolog
 11. Dr n. med. Janusz Poznański – ginekolog, onkolog
 12. Dr n. med. Anna Agnieszka Tomczak – psychiatra
 13. Ks. prof. Józef Zabielski – duchowny, etyk

Dane kontaktowe Komisji Bioetycznej:
Komisja Bioetyczna przy OIL w Białymstoku
tel. 85 73 21 935
e-mail: j.kwiatkowska@hipokrates.org

Osoba prowadząca biuro:
Inspektor Jolanta Kwiatkowska-Gawryluk (tel. kom. 505 969 598)

Dokumentację dot. nowych wniosków badań klinicznych oraz włączenia dodatkowych ośrodków do realizowanych badań należy składać na dwa tygodnie przed posiedzeniem, pozostałe poprawki można złożyć tydzień przed zebraniem.

Dokumenty składa się w/g ustawy prawo farmaceutyczne – rozdział dot. badań klinicznych;

Przy badaniach wieloośrodkowych prosimy o dodatkowe pakiety dokumentów dot. ośrodków, czyli kopie: CV badacza, informacji o ośrodku i kwalifikacji zespołu badawczego (skład osobowy zespołu badawczego), streszczenie protokołu badania w j. polskim, polisa ubezpieczeniowa, oświadczenie/stanowisko sponsora w sprawie dodatkowych opłat dla lokalnych komisji bioetycznych.

W przypadku badań niekomercyjnych do Komisji należy złożyć następujące dokumenty wraz listem przewodnim:

 1. Protokół badania z numerem
 2. Aneksy do protokołu
 3. Streszczenie protokołu w języku polskim
 4. Polska wersja informacji dla pacjenta
 5. Polska wersja formularza świadomej zgody pacjenta
 6. Karta pacjenta, dzienniczek pacjenta
 7. Inne formularze dla pacjentów (jeżeli są)
 8. Broszura Badacza (jeżeli dotyczy)
 9. Karta obserwacji klinicznej
 10. Zasady ubezpieczenia (kopia polisy, warunki ubezpieczenia)
 11. Życiorys koordynatora badania i głównych badaczy
 12. Informacja o ośrodku
 13. Wzór ogłoszenia o naborze do badania klinicznego
 14. Zgoda kierownika/dyrektora ośrodka na przeprowadzenie badania klinicznego
 15. Lista ośrodków biorących udział w badaniu wraz z adresami odnośnych Komisji Bioetycznych
 16. Dane sponsora do wystawienia Rachunku za wydanie opinii

(Główny badacz badania niesponsorowanego ma prawo, za pośrednictwem Komisji Bioetycznej, zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z pisemną prośbą o zwolnienie z opłaty za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego)