Loading...

Komisja ds. Młodych Lekarzy

Skład osobowy Komisji ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodniczący – lek. Boruch Adam
 2. lek. Błażejewska Paulina
 3. lek. Fiedorczuk Piotr
 4. lek. Konon Krzysztof
 5. lek. Kulgawczyk Magdalena
 6. lek. Mielech-Rogowska Izabela
 7. lek. Sielatycki Piotr
 8. lek. Sot-Muszyńska Natalia
 9. lek. Stawicki Maciej
 10. lek. Szmidt Mateusz

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Anna Zajączkowska oraz Patrycja Gawryluk

Zadania Komisji ds. Młodych Lekarzy

 1. Podejmowanie działań integrujących środowisko młodych lekarzy.
 2. Podejmowanie inicjatyw dążących do ochrony interesów indywidualnych i zbiorowych młodych lekarzy.
 3. Przedstawianie problemów środowiska na posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej.
 4. Upowszechnianie wśród młodych lekarzy możliwości pomocy ze strony OIL w sprawach rozwoju naukowego i kariery zawodowej.
 5. Gromadzenie i przekazywanie informacji niezbędnych do rozwoju zawodowego.
 6. Opiniowanie i wnioskowanie do OIL w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów.
 7. Współdziałanie z innymi Komisjami ds. Młodych Lekarzy i Klubami Młodych Lekarzy działającymi przy izbach lekarskich.
 8. Organizowanie szkoleń integrujących środowisko młodych lekarzy.
 9. Występowanie do ORL w sprawie potrzeby organizowania szkoleń zawodowych i naukowych.
 10. Monitorowanie problemów dotyczących środowiska młodych lekarzy oraz informowanie o nich ORL i włączanie się w procesy ich rozwiązywania.
 11. Wskazywanie członków Komisji do uczestnictwa w konferencjach i innych ważnych wydarzeniach dla środowiska młodych lekarzy oraz samorządu lekarskiego.
 12. Wskazywanie co najmniej jednego członka Komisji do opiniowania najlepszych artykułów naukowych w zespole Komisji Kształcenia ORL.

Komunikaty Komisji ds. Młodych Lekarzy: