Loading...

Komisja ds. Praktyk Prywatnych

Skład osobowy Komisji ds. Praktyk Prywatnych Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

  1. Przewodniczący – lek. dent. Gryko Jerzy
  2. dr n. med. Knaś Romuald
  3. lek. dent. Rzewuski Ryszard

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Monika Lenczewska

Zadania Komisji ds. Praktyk Prywatnych

  1. Monitorowanie problemów dotyczących środowiska lekarskiego związanych z działalnością gospodarczą w związku z prowadzeniem praktyki lekarskiej (indywidualnej lub grupowej).
  2. Nadzoruje prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej i grupowej praktyki lekarskiej.
  3. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez stronę internetową.
  4. Podejmowanie działań integrujących środowisko lekarskie.
  5. Współpraca z innymi komisjami problemowymi ORL.

Komunikaty Komisji ds. Praktyk Prywatnych: