Loading...

Komisja Etyki Lekarskiej

Skład osobowy Komisji Etyki Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodnicząca – dr n. med. Niedźwiecka Maria Jolanta
 2. dr n. med. Cepowicz Dariusz
 3. lek. Chatkowski Lech
 4. dr n. med. Hrynkiewicz Zdzisław
 5. dr n. med. Daniszewska Irena
 6. lek. dent. Kuczyński Maciej
 7. lek. dent. Słoma-Lingo Aneta

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Anna Zajączkowska oraz Patrycja Gawryluk

Zadania Komisji Etyki Lekarskiej

 1. Dbanie o etyczne wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
 2. Ścisła współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Lekarza OIL.
 3. Analizowanie i wydawanie opinii w sytuacjach problemowych dotyczących etycznych aspektów kontaktów lekarz-pacjent, lekarz – media, lekarz – przemysł farmaceutyczny.
 4. Podejmowanie działań w celu podkreślenia roli zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, zasługującego na szacunek decydentów i społeczeństwa.
 5. Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz opracowywanie projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących etyki oraz monitorowanie przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Komunikaty Komisji Etyki Lekarskiej: