Loading...

Komisja Historyczna

Skład Komisji Historycznej
  1. Stasiewicz Jan – Przewodniczący Komisji
  2. Chatkowski Lech
  3. Kurowska – Dąbrowska Teresa
  4. Mazurkiewicz – Kilczewska Danuta
  5. Piktel Michał
  6. Szulc Stanisław
  7. Wasielica Mieczysław
Komunikaty Komisji Historycznej: