Loading...

Komisja Historyczna

Skład osobowy Komisji Historycznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Stasiewicz Jan
 2. lek. Chatkowski Lech
 3. dr n. med. Kurowska-Dąbrowska Teresa
 4. dr n. med. Mazurkiewicz-Kilczewska Danuta
 5. dr n. med. Szulc Stanisław
 6. dr n. med. Wasielica Mieczysław

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Jolanta Wróblewska

Zadania Komisji Historycznej

 1. Gromadzenie i przygotowywanie wiadomości biograficznych o podlaskich lekarzach.
 2. Pozyskiwanie i opracowywanie materiałów do publikacji w Zeszytach Historycznych oraz Biuletynie OIL.
 3. Gromadzenie i przygotowywanie wiadomości o jubileuszach Klinik i Zakładów.
 4. Organizacja Wieczorów Wspomnień o lekarzach lub wydarzeniach.
 5. Stała współpraca z Komisjami Historycznymi innych izb lekarskich.

Komunikaty Komisji Historycznej: