Loading...

Komisja Historyczna

Skład osobowy Komisji Historycznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

  1. Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Stasiewicz Jan
  2. lek. Chatkowski Lech
  3. dr n. med. Kurowska-Dąbrowska Teresa
  4. dr n. med. Mazurkiewicz-Kilczewska Danuta
  5. dr n. med. Szulc Stanisław

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Jolanta Wróblewska

Zadania Komisji Historycznej

  1. Gromadzenie i przygotowywanie wiadomości biograficznych o podlaskich lekarzach.
  2. Pozyskiwanie i opracowywanie materiałów do publikacji w Zeszytach Historycznych oraz Biuletynie OIL.
  3. Gromadzenie i przygotowywanie wiadomości o jubileuszach Klinik i Zakładów.
  4. Organizacja Wieczorów Wspomnień o lekarzach lub wydarzeniach.
  5. Stała współpraca z Komisjami Historycznymi innych izb lekarskich.

Komunikaty Komisji Historycznej: