Loading...

Komisja Kształcenia

Skład osobowy Komisji Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodniczący – lek. Fiedorczuk Piotr
 2. lek. Konon Krzysztof
 3. lek. Matejczuk Justyna
 4. lek. dent. Mierzyńska Karolina
 5. lek. Muszyński Paweł
 6. lek. Sot-Muszyńska Natalia
 7. lek. Stawicki Maciej
 8. lek. Tynecki Andrzej

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Monika Lenczewska

Zadania Komisji Kształcenia

 1. Podejmowanie działań inicjujących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Opiniowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych. Przygotowywanie projektów uchwał, opinii, wniosków i stanowisk OIL w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy, we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego związanymi z kształceniem.
 3. Współdziałanie z organami administracji publicznej, oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących kształcenia i prezentacja stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w ramach tej współpracy.
 4. Współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej
  i prezentacja stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w ramach tej współpracy.
 5. Współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą oraz prezentacja stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w ramach tej współpracy.
 6. Opiniowanie wniosków o organizację zdarzeń edukacyjnych podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.
 7. Potwierdzanie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego – uzyskanych przez lekarzy punktów edukacyjnych – rejestracja punktów edukacyjnych.
 8. Współpraca z Komisją Kształcenia, Ośrodkiem Kształcenia i CEBIK Naczelnej Rady Lekarskiej oraz z Komisjami Kształcenia i ośrodkami kształcenia innych Okręgowych Izb Lekarskich.
 9. Realizowanie innych zadań dotyczących kształcenia i nauki wynikających z aktualnych potrzeb,
  sytuacji społecznej i zmian standardów.
 10. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez stronę internetową Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku dotyczącą Komisji Kształcenia.
 11. Zgłaszanie ORL członków Komisji do uczestnictwa w zdarzeniach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach ważnych dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów oraz samorządu lekarskiego, mających na celu m.in. pozyskanie wykładowców i inicjację współpracy.
 12. Współpraca w zakresie zdarzeń edukacyjnych z innym komisjami problemowymi ORL i organami OIL.
 13. Sprawowanie nadzoru nad jakością zdarzeń edukacyjnych, kontroli organizatorów kształcenia, wizytacje poprzez delegowanie osoby upoważnionej przez ORL.

Komunikaty Komisji Kształcenia: