Loading...

Komisja Legislacyjna

Skład osobowy Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodnicząca –  lek. Szeląg Joanna
 2. lek. Bielonko Szymon
 3. dr n. med. Gryko Anna
 4. lek. Łozowska-Siemionow Justyna
 5. lek. Małyszko Izabela
 6. lek. Rybińska Dorota
 7. lek. Zabielska-Cieciuch Joanna

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Agnieszka Malinowska

Zadania Komisji Legislacyjnej

 1. Opiniowanie projektów aktów prawnych trafiających do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
 2. Opiniowanie innych aktów prawnych pojawiających się w Rządowym Centrum Legislacji i związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony zdrowia.
 3. Współpraca z działem prawnym OIL w Białymstoku.
 4. Monitorowanie zmian prawnych planowanych w ochronie zdrowia.
 5. Organizacja i współudział w organizacji szkoleń i wykładów dla lekarzy w zakresie aktualnych przepisów, zagadnień organizacyjnych i prawnych w pracy lekarza i lekarza dentysty i innych związanych z zakresem działalności Komisji.
 6. Współpraca z profesjonalistami w dziedzinie prawa w zakresie przepisów związanych z ochroną zdrowia.
 7. Współpraca z Okręgową Radą Lekarską i innymi Komisjami OIL.
 8. Współpraca z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w obszarze zagadnień.

Komunikaty Komisji Legislacyjnej: