Loading...

Komisja Socjalna

Skład osobowy Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

  1. Przewodniczący –  lek. Makarewicz Maciej
  2. lek. Chatkowski Lech
  3. dr n. med. Daniszewska Irena
  4. lek. Filipkowska Ryta

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Anna Zajączkowska

Zadania Komisji Socjalnej

1. Wsparcie finansowe oraz pomoc rzeczowa członkom OIL w Białymstoku i ich rodzinom oraz osobom sprawującym opiekę nad tymi osobami lub prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe w przypadku:

a) ciężkiej sytuacji materialnej,

b) długotrwałej choroby lub śmierci,

c) indywidualnych zdarzeń losowych,

d) klęsk żywiołowych.

2. Współpraca z Okręgową Radą Lekarską i innymi Komisjami OIL.

Komunikaty Komisji Socjalnej: