Loading...

Komisja Stomatologiczna

Skład osobowy Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodnicząca – lek. dent. Szczurko Jolanta
 2. Zastępca Przewodniczącej – lek. dent. Mierzyńska Karolina
 3. Zastępca Przewodniczącej – lek. dent. Pakieła Zbigniew
 4. Sekretarz – lek. dent. Gierejko Jolanta
 5. dr n. med. Daniszewska Irena
 6. lek. dent. Gryko Jerzy
 7. lek. dent. Jarocki Leszek
 8. dr n. med. Knaś Romuald
 9. lek. dent. Mierzyńska-Ładny Lucyna
 10. dr hab. n. med. Nowosielska Magdalena
 11. dr hab. n. med. Pawińska Małgorzata
 12. lek. dent. Poznalski Tomasz
 13. lek. dent. Rusiłowska Dorota
 14. lek. dent. Rzewuski Ryszard
 15. dr n. med. Tokajuk Grażyna
 16. lek. dent. Tomaszuk Marta
 17. dr n. med. Wilczko Marcin

Obsługa administracyjna komisji: Biuro OIL, Grzegorz Żyła

E-mail: ks.bialystok@hipokrates.org

Zadania i zasady działania Komisji Stomatologicznej

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku jest stałą, wieloproblemową komisją, powoływaną w drodze uchwały przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku i obejmującą swym działaniem wszystkie sprawy, jakimi zajmuje się samorząd lekarski, a w szczególności te, które w jakikolwiek sposób wpływają lub mogą wpływać na wykonywanie zawodu lekarza dentysty. Do jej zadań należy:

 1. Monitorowanie problemów dotyczących środowiska lekarzy dentystów oraz informowanie o nich ORL i włączanie się w procesy ich rozwiązywania.
 2. Podejmowanie działań integrujących środowisko lekarzy dentystów.
 3. Podejmowanie działań inicjujących doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów.
 4. Analizowanie informacji napływających od lekarzy dentystów.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez stronę internetową Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
 6. Przedstawianie ORL problemów, wniosków, stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczących problemów wykonywania zawodu lekarza dentysty i opieki stomatologicznej.
 7. Wnioskowanie o współpracę z organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów i prezentacja stanowisk ORL w ramach tej współpracy.
 8. Współpraca z innymi komisjami problemowymi ORL.
 9. Współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisjami Stomatologicznymi innych izb lekarskich.
 10. Wskazywanie członków Komisji do uczestnictwa w konferencjach naukowych i innych ważnych wydarzeniach dla środowiska lekarzy dentystów oraz samorządu lekarskiego.
 11. Realizowanie innych zadań dotyczących spraw stomatologii.

Komisja wykonuje swoje zadania w ramach posiedzeń plenarnych, posiedzeń Prezydium Komisji oraz posiedzeń zespołów roboczych. Posiedzenia plenarne odbywają się w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego, w częstotliwości nie rzadziej niż 4 razy w roku. W sprawach bieżących pomiędzy wyznaczonymi posiedzeniami, Komisja  obraduje i podejmuje decyzje w sposób zdalny.

Aktualności stomatologiczne:

Relacja z Podlaskich Spotkań Stomatologicznych 2024 2024-06-13
Standardy Ochrony Małoletnich w pigułce 2024-06-12
47 Kongres Europejskiego Towarzystwa Protetycznego w dniach 19-21.09.2024 2024-06-11
Egzamin specjalizacyjny odbył się w Białymstoku 2024-05-13
Ogólnopolski Dzień Dentysty 2024-03-05
Podlaskie Spotkania Stomatologiczne 2024 2024-02-15
Podsumowanie działalności Komisji Stomatologicznej w 2023 roku 2024-01-10
Relacja z IX Andrzejek Stomatologicznych 2023-12-20
Relacja z uroczystości wręczenia PWZLD 2023 2023-10-09
Uroczyste wręczenie PWZ Lekarza Dentysty 2023 2023-09-26
Relacja z VII Mazowieckich Spotkań Stomatologicznych 2023-08-04
Relacja z Podlaskich Spotkań Stomatologicznych 2023 2023-07-03
Aktualizacja – Podlaskie Spotkania Stomatologiczne 2023 2023-05-15
Apel Komisji Stomatologicznej z dnia 20.04.2023 r. do Centrali NFZ 2023-04-26
Kilka słów o naszym dentobusie 2023-03-15
Sprawozdanie o odpadach medycznych 2023-03-07
Apel Komisji Stomatologicznej z dnia 23.02.2023 r. do lekarzy dentystów 2023-03-01
Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej – typu S 2023-01-05
Kurs z pierwszej pomocy 2022-11-02
VIII Andrzejki Stomatologiczne w Wiśle 2022-10-04
Wolne miejsca specjalizacyjne 2022-08-30
Koniec z amalgamatem na NFZ 2022-08-26
Podsumowanie posiedzenia Komisji Stomatologicznej z dnia 6.07.2022 roku 2022-07-07
Relacja z Podlaskich Spotkań Stomatologicznych 2022 2022-06-08
Komunikat ws. stosowania amalgamatu, separatorów i segregacji odpadów amalgamatu 2022-05-09
Zbyt niskie finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych – apel do Ministra Zdrowia 2022-05-09
Podlaskie Spotkania Stomatologiczne – zmiana lokalizacji 2022-05-08
Podziękowania od Prezes Stowarzyszenia Stomatologów Ukrainy dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów 2022-04-08
Webinar – porozmawiajmy o współczesnej ortodoncji 2022-04-08
Komentarz Przewodniczącego KS NRL w sprawie zakresu uprawnień lekarzy dentystów 2022-02-07
Konferencja „Nowości w leczeniu stomatologicznym” 2022-02-04
Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji spośród lekarzy dentystów 2022-02-04
Lekarze krytycznie o wycenie AOTMiT dla stomatologii 2022-02-04
Kampania przeciwko niskim nakładom i wycenie świadczeń stomatologicznych 2021-09-21
Rozporządzenie o warunkach udzielania świadczeń RTG 2021-09-21
Dostosowanie programów zapewnienia jakości 2021-09-13
Kompendium EDM 2021-07-12
Elektroniczna dokumentacja medyczna – czy będzie później? 2021-06-08
Przedłużenie okresu rozliczeniowego 2021-05-26
Wycena świadczeń stomatologicznych w województwie podlaskim – odpowiedź POW NFZ 2021-05-26
Prof. Teresa Sierpińska wybrana ponownie na konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej 2021-05-05
20 marca – obchody Światowych Dni Zdrowia Jamy Ustnej 2021-03-02
Instrukcja utworzenia sprawozdania o odpadach za rok 2020 2021-02-26
Standard rachunku kosztów u świadczeniodawców 2021-02-24
Szkolenia online prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL 2021-02-07
Ankieta- stan cyfryzacji i główne problemy 2021-01-28
Rozmowy z NFZ ws. zwiększenia wyceny za punkt rozliczeniowy w rodzaju leczenie stomatologiczne 2021-01-26
Grozi nam zapaść stomatologii szkolnej – stanowisko NRL 2021-01-26
Kondolencje 2020-12-04
Wniosek o sprawozdawanie 1 wolnego terminu raz w tygodniu 2020-11-05
Informacja o terminach szkoleń online 2020-09-19
Audyty wewnętrzne RTG – wzór raportu 2020-09-19
Ankieta: COVID-19 a prowadzenie praktyk i podmiotów w stomatologii 2020-06-26
Dodatkowe środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów 2020-06-23
Pismo NFZ w sprawie weryfikacji zgłaszanych przerw w udzielaniu świadczeń 2020-05-22
Petycja do MZ i NFZ. Dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 2020-05-14
Pismo Prezesa ORL do Dyrektora Podlaskiego Oddz. Wojewódzkiego NFZ 2020-04-21
Informacje ws. pandemii COVID-19 (Koronawirus) 2020-03-25
Ogólnopolska akcja środowiska stomatologicznego ws. renegocjacji warunków umów z NFZ 2020-03-09
Komunikat ORL w sprawie obowiązku umieszczania numeru BDO w kasach fiskalnych 2020-01-24
Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie możliwości renegocjacji umów z NFZ 2019-12-06
Komunikat ORL w sprawie zmian w przepisach dot. odbioru odpadów 2019-11-26
Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie konieczności opisu zdjęć obrazowych 2019-10-24
Stanowisko Komisji Stomatologicznej w sprawie zasadności podwyższenia wysokości refundowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych 2019-10-09
Komunikat Komisji Stomatologicznej w sprawie organizacji opieki stomatologicznej nad uczniami 2019-09-13
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Białostockiego Oddziału PTS 2019-09-10
Szkolenie „Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT)” 2019-07-24
Zapisy na kurs ,,Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia” 2019-07-11
Sprawozdania do NFZ – pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia 2019-06-25
RODO – oferta ISP Sp. z o.o. dla gabinetów lekarskich i stomatologicznych 2018-12-12
RODO – najważniejsze informacje 2018-12-11