Loading...

Komisja Stomatologiczna

Skład osobowy Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodnicząca – lek. dent. Szczurko Jolanta
 2. Zastępca Przewodniczącej – lek. dent. Mierzyńska Karolina
 3. Zastępca Przewodniczącej – lek. dent. Pakieła Zbigniew
 4. Sekretarz – lek. dent. Gierejko Jolanta
 5. dr n. med. Daniszewska Irena
 6. lek. dent. Gryko Jerzy
 7. lek. dent. Jarocki Leszek
 8. dr n. med. Knaś Romuald
 9. lek. dent. Mierzyńska-Ładny Lucyna
 10. dr hab. n. med. Nowosielska Magdalena
 11. dr hab. n. med. Pawińska Małgorzata
 12. lek. dent. Poznalski Tomasz
 13. lek. dent. Rusiłowska Dorota
 14. lek. dent. Rzewuski Ryszard
 15. dr n. med. Tokajuk Grażyna
 16. lek. dent. Tomaszuk Marta
 17. dr n. med. Wilczko Marcin

Obsługa administracyjna komisji: Biuro OIL, Grzegorz Żyła

E-mail: ks.bialystok@hipokrates.org

 

Zadania i zasady działania Komisji Stomatologicznej

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku jest stałą, wieloproblemową komisją, powoływaną w drodze uchwały przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku i obejmującą swym działaniem wszystkie sprawy, jakimi zajmuje się samorząd lekarski, a w szczególności te, które w jakikolwiek sposób wpływają lub mogą wpływać na wykonywanie zawodu lekarza dentysty. Do jej zadań należy:

 1. Monitorowanie problemów dotyczących środowiska lekarzy dentystów oraz informowanie o nich ORL i włączanie się w procesy ich rozwiązywania.
 2. Podejmowanie działań integrujących środowisko lekarzy dentystów.
 3. Podejmowanie działań inicjujących doskonalenie zawodowe lekarzy dentystów.
 4. Analizowanie informacji napływających od lekarzy dentystów.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez stronę internetową Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
 6. Przedstawianie ORL problemów, wniosków, stanowisk i opinii we wszystkich sprawach objętych działaniami samorządu lekarskiego, a dotyczących problemów wykonywania zawodu lekarza dentysty i opieki stomatologicznej.
 7. Wnioskowanie o współpracę z organizacjami zrzeszającymi lekarzy dentystów i prezentacja stanowisk ORL w ramach tej współpracy.
 8. Współpraca z innymi komisjami problemowymi ORL.
 9. Współpraca z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisjami Stomatologicznymi innych izb lekarskich.
 10. Wskazywanie członków Komisji do uczestnictwa w konferencjach naukowych i innych ważnych wydarzeniach dla środowiska lekarzy dentystów oraz samorządu lekarskiego.
 11. Realizowanie innych zadań dotyczących spraw stomatologii.

Komisja wykonuje swoje zadania w ramach posiedzeń plenarnych, posiedzeń Prezydium Komisji oraz posiedzeń zespołów roboczych. Posiedzenia plenarne odbywają się w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego, w częstotliwości nie rzadziej niż 4 razy w roku. W sprawach bieżących pomiędzy wyznaczonymi posiedzeniami, Komisja  obraduje i podejmuje decyzje w sposób zdalny.

Szczegółowy tryb pracy Komisji reguluje Regulamin Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.

Aktualności stomatologiczne:

Wolne miejsca specjalizacyjne 30.08.2022
Koniec z amalgamatem na NFZ 26.08.2022
Podsumowanie posiedzenia Komisji Stomatologicznej z dnia 6.07.2022 roku 07.07.2022
Relacja z Podlaskich Spotkań Stomatologicznych 2022 08.06.2022
Komunikat ws. stosowania amalgamatu, separatorów i segregacji odpadów amalgamatu 09.05.2022
Zbyt niskie finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych – apel do Ministra Zdrowia 09.05.2022
Podlaskie Spotkania Stomatologiczne – zmiana lokalizacji 08.05.2022
Podziękowania od Prezes Stowarzyszenia Stomatologów Ukrainy dla polskich lekarzy i lekarzy dentystów 08.04.2022
Webinar – porozmawiajmy o współczesnej ortodoncji 08.04.2022
Komentarz Przewodniczącego KS NRL w sprawie zakresu uprawnień lekarzy dentystów 07.02.2022
Konferencja „Nowości w leczeniu stomatologicznym” 04.02.2022
Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji spośród lekarzy dentystów 04.02.2022
Lekarze krytycznie o wycenie AOTMiT dla stomatologii 04.02.2022
Kampania przeciwko niskim nakładom i wycenie świadczeń stomatologicznych 21.09.2021
Rozporządzenie o warunkach udzielania świadczeń RTG 21.09.2021
Dostosowanie programów zapewnienia jakości 13.09.2021
Kompendium EDM 12.07.2021
Elektroniczna dokumentacja medyczna – czy będzie później? 08.06.2021
Przedłużenie okresu rozliczeniowego 26.05.2021
Wycena świadczeń stomatologicznych w województwie podlaskim – odpowiedź POW NFZ 26.05.2021
Prof. Teresa Sierpińska wybrana ponownie na konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej 05.05.2021
Kondolencje Przewodniczącej Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku kol. Lucynie Mierzyńskiej-Ładny 07.04.2021
20 marca – obchody Światowych Dni Zdrowia Jamy Ustnej 02.03.2021
Instrukcja utworzenia sprawozdania o odpadach za rok 2020 26.02.2021
Standard rachunku kosztów u świadczeniodawców 24.02.2021
Szkolenia online prowadzone przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL 07.02.2021
Ankieta- stan cyfryzacji i główne problemy 28.01.2021
Rozmowy z NFZ ws. zwiększenia wyceny za punkt rozliczeniowy w rodzaju leczenie stomatologiczne 26.01.2021
Grozi nam zapaść stomatologii szkolnej – stanowisko NRL 26.01.2021
Kondolencje 04.12.2020
Wniosek o sprawozdawanie 1 wolnego terminu raz w tygodniu 05.11.2020
Informacja o terminach szkoleń online 19.09.2020
Audyty wewnętrzne RTG – wzór raportu 19.09.2020
Ankieta: COVID-19 a prowadzenie praktyk i podmiotów w stomatologii 26.06.2020
Dodatkowe środki ochrony indywidualnej dla lekarzy dentystów 23.06.2020
Pismo NFZ w sprawie weryfikacji zgłaszanych przerw w udzielaniu świadczeń 22.05.2020
Petycja do MZ i NFZ. Dla lekarzy dentystów udzielających świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 14.05.2020
Pismo Prezesa ORL do Dyrektora Podlaskiego Oddz. Wojewódzkiego NFZ 21.04.2020
Informacje ws. pandemii COVID-19 (Koronawirus) 25.03.2020
Ogólnopolska akcja środowiska stomatologicznego ws. renegocjacji warunków umów z NFZ 09.03.2020
Komunikat ORL w sprawie obowiązku umieszczania numeru BDO w kasach fiskalnych 24.01.2020
Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie możliwości renegocjacji umów z NFZ 06.12.2019
Komunikat ORL w sprawie zmian w przepisach dot. odbioru odpadów 26.11.2019
Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie konieczności opisu zdjęć obrazowych 24.10.2019
Stanowisko Komisji Stomatologicznej w sprawie zasadności podwyższenia wysokości refundowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych 09.10.2019
Komunikat Komisji Stomatologicznej w sprawie organizacji opieki stomatologicznej nad uczniami 13.09.2019
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) w gabinecie stomatologicznym – posiedzenie naukowo-szkoleniowe Białostockiego Oddziału PTS 10.09.2019
Szkolenie „Diagnostyka i leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT)” 24.07.2019
Zapisy na kurs ,,Diagnostyka i leczenie dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia” 11.07.2019
Sprawozdania do NFZ – pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia 25.06.2019
RODO – oferta ISP Sp. z o.o. dla gabinetów lekarskich i stomatologicznych 12.12.2018
RODO – najważniejsze informacje 11.12.2018