Loading...

Komisja ds. aktywizacji lekarzy Delegatury OIL w Suwałkach

Skład osobowy Komisji ds. aktywizacji lekarzy Delegatury OIL w Suwałkach IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodniczący – lek. Tynecki Andrzej
 2. dr n. med. Jabłońska–Strynkowska Wanda
 3. lek. Murawko Krzysztof
 4. lek. dent. Rusiłowska Dorota

Obsługa administracyjna komisji: Biuro Delegatury OIL w Suwałkach, Ewa Ułanowicz

Zadania Komisji ds. aktywizacji lekarzy Delegatury OIL w Suwałkach

 1. Integrowanie środowiska lekarskiego poprzez organizację i współudział w organizowaniu spotkań szkoleniowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Delegatury OIL w Suwałkach w porozumieniu z odpowiednią Komisją Okręgowej Rady Lekarskiej.
 2. Upowszechnianie informacji na temat kształcenia zawodowego, działalności Okręgowej Izby Lekarskiej, możliwości uzyskania pomocy oraz zachęcenia szczególnie młodych lekarzy do podejmowania działalności w samorządzie.
 3. Współpraca z innymi samorządami zawodowymi działającymi na terenie Delegatury OIL w Suwałkach celem wspierania i wzmacniania inicjatyw samorządowych oraz ochrony idei samorządu zawodowego.
 4. Współpraca z Dyrektorami placówek ochrony zdrowia działającymi na terenie Delegatury OIL w Suwałkach w celu wypracowania systemu zachęcającego do zwiększenia zatrudnienia lekarzy w tych placówkach.
 5. Informowanie władz samorządowych o ważnych problemach środowiska lekarskiego oraz proponowanie współpracy w rozwiązaniu tych problemów.
 6. Wspieranie inicjatyw lekarzy w realizowaniu swoich pasji, inicjatyw artystycznych, sportowych i społecznych.
 7. Organizowanie przynajmniej raz w roku spotkania wyjazdowego z lekarzami z powiatów należących do obszaru działania Delegatury OIL w Suwałkach celem omówienia nurtujących problemów środowiska lekarskiego.