Loading...

Komunikat o terminach odbioru Prawa Wykonywania Zawodu - 2023-09-04

Uprzejmie informujemy o terminach odbioru Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza/Lekarza Dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego oraz skierowań do odbycia stażu podyplomowego dla poszczególnych grup (pok. 102):

  1. Lekarze stażyści Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – 13-15.09.2023 r., w godz. 10-15.
  2. Lekarze stażyści Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku – 19-20.09.2023 r., w 10-15.
  3. Lekarze stażyści pozostałe szpitale – 21-22.09.2023 r., w godz. 10-15.
  4. Lekarze dentyści stażyści – od 25.09.2023 r., w godz. 10-14.