Loading...

Komunikat ORL w sprawie zmian w przepisach dot. odbioru odpadów - 2019-11-26

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.), zgodnie z którymi wprowadza się pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), prowadzonej przez marszałka województwa.
Z uwagi na to, od dnia 1 stycznia 2020 r. składanie wniosków o odbiór oraz prowadzenie ewidencji odpadów i ich sprawozdawczości w formie papierowej będzie niemożliwe.

Szczegółowe informacje dot. odbioru odpadów:

Wiceprezes ORL
lek. dent. Jolanta Szczurko