Loading...

Informacje ws. pandemii COVID-19 (Koronawirus) - 2020-03-25

Komunikat z dn. 13.03.2020

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią COVID-19, Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku przedstawia komunikaty wydane dotychczas w przedmiotowym temacie w zakresie stomatologii:

Komisja Stomatologiczna ponadto informuje o trwających właśnie rozmowach na szczeblu centralnym dotyczących umożliwienia wszystkim placówkom ambulatoryjnym posiadającym kontrakt z NFZ możliwości zawieszenia przyjęć. Szczegóły z dotychczasowych ustaleń publikuje serwis NIL

Szczerze zachęcamy także do stałego śledzenia aktualności stomatologicznych poprzez Stomatologiczne wiadomości z Twittera. W związku z faktem, iż temat na chwilę obecną jest gorący i sytuacja stale się rozwija, o szczegółowych rekomendacjach poinformujemy po weekendzie.

       Wiceprezes ORL

lek. dent. Jolanta Szczurko

Aktualizacja z dn. 16.03.2020

Komisja Stomatologiczna ORL stale współpracuje z Komisją Stomatologiczną NRL oraz innymi instytucjami środowiska stomatologicznego w celu aktualizacji wytycznych i informacji dla lekarzy dentystów w obliczu pandemii COVID-19. Ze względu na skalę problemu, podjęto decyzję, iż szczegółowe rekomendacje będą kumulowane na szczeblu centralnym, gdzie, po poddaniu stosownym konsultacjom i dyskusjom z różnych okręgów i środowisk, będą dalej opracowywane i udostępniane do powszechnego stosowania. By nie powielać stale tych samych informacji, odsyłamy Państwa zatem do uważnego śledzenia podstrony dla stomatologów znajdującej się na portalu Naczelnej Izby Lekarskiej. Zamieszczane są tam na bieżąco wytyczne i rekomendacje dla lekarzy dentystów – zarówno komisji stomatologicznych izb lekarskich, jak i innych instytucji – które tut. Komisja w pełni popiera i zaleca do ich przestrzegania.

Zgodnie z tymi rekomendacjami, Komisja Stomatologiczna ORL rekomenduje lekarzom dentystom zawieszenie przyjęć planowych oraz zapewnienie kontaktu telefonicznego z placówką stomatologiczną dla pacjentów wymagających pilnej interwencji. Po wstępnej ocenie problemu (na podstawie rozmowy telefonicznej) lekarz powinien zadecydować o dalszym toku postępowania i potrzebie natychmiastowego przyjęcia. W przypadku, kiedy wizyta pacjenta w gabinecie jest niezbędna, pacjent umawiany jest w najbliższym możliwym terminie i  pacjent powinien dostosować się do wyznaczonego terminu. Sam zabieg należy przeprowadzić z maksymalną starannością w zakresie ochrony przed ewentualnym zakażeniem poprzez stosowanie środków ochrony osobistej, koferdam, starannej dezynfekcji włącznie z dezynfekcją powierzchniową klamek, siedzeń, itd.

Aktualizacja z dn. 23.03.2020

Okręgowa Rada Lekarska informuje, iż w dn. 20.03.2020 r. w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ odbyło się w trybie pilnym spotkanie informacyjne w sprawach stomatologii. W spotkaniu uczestniczyli: dr n. med. Henryk Grzesiak – Prezes ORL, lek. dent. Jolanta Szczurko – Wiceprezes ORL, dr n. med. Marzena Juczewska -Zastępca Dyrektora POW NFZ ds. Medycznych, prof. dr hab. n. med. Maria Sierpińska – Konsultant Krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej, dr hab. n. med. Izabela Szarmach – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ortodoncji oraz prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie periodontologii.  Celem spotkania było podjęcie wspólnych działań w kierunku zapewnienia płynności świadczeń stomatologicznych oraz zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania wirusa COVID-19 w placówkach dentystycznych. Pani Dyrektor oznajmiła, że 30 % gabinetów ogólnostomatologicznych jest zamkniętych, a na 14 chirurgicznych – 6 jest nieczynnych. Przedstawiciele ORL przekazali następujące postulaty:

  1. Ograniczyć działalność gabinetów stomatologicznych do zabezpieczenia opieki tylko przypadków nagłych (w mieście Białystok – Dentobus, Pogotowie całodobowe i jeden gabinet z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych).
  2. Doposażenie tych placówek w niezbędne środki ochrony indywidualnej.
  3. NFZ powinien udostępnić informacje o gabinetach, które są czynne.
  4. NFZ powinien umożliwić podgląd na podstawie peselu pacjenta, czy nie jest objęty kwarantanną.
  5. Umożliwić lekarzom dentystom teleporady w zakresie leczenia stomatologicznego (np. e-recepta)

W dniu 23.03.2020 r. w imieniu lekarzy dentystów z województwa podlaskiego Okręgowa Rada Lekarska wystąpiła do Dyrekcji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z prośbą o uruchomienie rezerw kryzysowych i dodatkowe zaopatrzenie lekarzy dentystów w środki ochrony medycznej.

Pdf icon– Pismo do Urzędu Woj.  2020.03.23 – o zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej

Aktualizacja z dn. 25.03.2020

Okręgowa Rada Lekarska przekazuje w załączeniu zalecenia Ministerstwa Zdrowia ws. postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych.

Natomiast na poniższej stronie znajdziecie Państwo gotowe do wydruku materiały informacyjne (plakaty, schematy postępowania, zalecenia, itp.) do stosownego wykorzystania – https://www.gov.pl/web/koronawirus/do-pobrania

Aktualizacja z dn. 01.04.2020

Okręgowa Rada Lekarska zamieszcza do wiadomości odpowiedź od Dyrekcji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na pismo z dn. 23.03.2020 r. zawierające prośbę o zaopatrzenie lekarzy dentystów w środki ochrony medycznej.

Dodatkowo, informujemy, że Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zwraca się o pilne zgłaszanie gabinetów stomatologicznych pozostających w gotowości do udzielania świadczeń stomatologicznych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na warunkach udzielania świadczeń i finansowania określonych w zarządzeniu Nr 45/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 marca 2020 r.