Loading...

Komunikat w sprawie jakości maseczek - 2020-05-20

W związku z informacją przekazaną przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego o wątpliwej jakości maseczek FFP2 N95, w ślad za Naczelną Izbą Lekarską, zwracamy się do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, dyrektorów podmiotów medycznych, którzy je otrzymali, aby ich nie użytkowali do momentu wyjaśnienia sprawy.

W przypadku nie spełnienia norm FFP2 N95 będziemy prosić o ich zwrot. Zgodnie z zapewnieniem min. Cieszyńskiego zostaną one wymienione na maski, które będą spełniały wszelkie standardy i normy FFP2 N95.