Loading...

Komunikat w sprawie konieczności aktualizacji danych kontaktowych - 2020-07-15

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich lekarzy i lekarzy – dentystów, szczególnie tych, którzy w okresie przynależności do Okręgowej Izby Lekarskiej zmienili miejsce pracy, adres zamieszkania lub do korespondencji o złożenie oświadczenia aktualizującego dane kontaktowe. Brak powyższych danych utrudnia opracowanie planów bezpieczeństwa zdrowotnego ludności oraz zapewnienia świadczeń lekarskich w dziedzinach medycyny na terenie województwa podlaskiego.

Aktualizacji danych należy dokonać wypełniając załączony formularz i przesyłając go:

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

ul. Świętojańska 7

15-082 Białystok,