Loading...

Komunikat w sprawie nieosiągania dochodów w okresie epidemii - 2020-04-14

Uprzejmie informuję, że w przypadku nieosiągania dochodów w okresie ogłoszonego stanu epidemii, lekarze i lekarze dentyści mogą wystąpić do Okręgowej Rady Lekarskiej z wnioskiem o zwolnienie z opłacania obowiązkowych składek członkowskich. Zwolnieni mogą być w/w od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia i opłacający na bieżąco składki.

Wniosek i oświadczenie o nieosiąganiu dochodów można pobrać ze strony internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

Dr n. med. Henryk Grzesiak

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku