Loading...

Koniec z amalgamatem na NFZ - 2022-08-26

W dniu 25 sierpnia br. skierowano do publikacji Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Powyższe rozporządzenie kończy erę plomb amalgamatowych (z zawartością rtęci) w gabinetach pracujących „na NFZ” i wycofuje stosowanie amalgamatu dla wszystkich uprawnionych pacjentów, tym samym wyprzedzając plan wycofania do 2030 r. amalgamatu stomatologicznego we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

W miejsce wycofywanego amalgamatu stomatologicznego będą stosowane dla całej populacji uprawnionych świadczeniobiorców bezpieczne dla pacjentów, lekarzy dentystów oraz środowiska następujące materiały do wypełnień przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych:

  1. cement szkłojonomerowy;
  2. cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości;
  3. cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą.

Dokument zacznie obowiązywać po 30 dniach od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.