Loading...

„Krajobraz z duszą” – wystawa prac malarskich Albina Waczyńskiego - 2022-04-06

Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zaprasza na

„Krajobraz z duszą” – wystawę prac malarskich Albina Waczyńskiego (1929-2003)

Urodzony w Choroszczy, mieszkał w Białymstoku. Był lekarzem psychiatrą pracującym przez szereg lat w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, ale był również nauczycielem rysunku. Malarstwo było nie tylko hobby, ale praktycznie jego drugim zawodem – zawsze podkreślał, że malując wypoczywa oraz że przenoszenie otaczającego świata na papier lub płótno sprawiają mu wielką przyjemność. Malował przede wszystkim akwarelą. Znajdował uznanie w środowisku malarskim, będąc m. in. członkiem honorowym i prezesem  Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu plenerach, konkursach  oraz przeglądach. Jego prace były prezentowane na wystawach w kraju i zagranicą: na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii oraz w USA. Za działalność w środowisku oraz twórczość artystyczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m. in. złotą odznaką “Zasłużony Białostocczyźnie”; w 1972 r. otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W jego twórczości znajdującej się w zbiorach prywatnych dominują akwarele, rysunki oraz grafiki przestawiające przede wszystkim dawną architekturę Białegostoku i regionu, w tym Supraśla i Tykocina. Dzięki obrazom Waczyńskiego zachowały się fragmenty zanikającego już otoczenia z klimatem miejsc i szczegółów.

Wernisaż odbędzie się 5 maja o godz. 19:00 (czwartek) w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, ul. Świętojańska 7.  

Komisja Kultury OIL w Białymstoku