Loading...

Kurs „Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia” - 2022-09-01

Śląski Uniwersytet Medyczny zapraszana na organizowane w dniach 28-30.09.2022 r. oraz 18-20.10.2022 r. kolejne edycje bezpłatnego 3-dniowego kursu

„Podstawowe techniki diagnostyki inwazyjnej układu krążenia”

z wykorzystaniem Symulatora do diagnostyki i interwencji naczyniowej, a także Symulatora do nakłucia tętnicy udowej i promieniowej. Kursy odbywają się w małych grupach ok. 10 osobowych.

Kurs skierowany jest do lekarzy kardiologów lub szkolących się w kardiologii, którzy zamierzają stosować techniki inwazyjne w leczeniu pacjentów. Formuła kursu umożliwia naukę poszczególnych etapów zabiegu krok po kroku z możliwością powtarzania i reagowania na najczęstsze powikłania w warunkach wirtualnych.

W projekcie mogą wziąć udział czynni zawodowo lekarze z całej Polski. Liczba miejsc jest limitowana, a o przyjęciu na kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uczestnikom zamieszkałym powyżej 50 km od miejsca kursu zostanie zapewnione bezpłatnie zakwaterowanie.
Na stronie internetowej: http://ksztalcenie.podyplomowe.lekarzy.sum.edu.pl/ dostępne są informacje dot. sposobu aplikowania, a także tematy oraz terminy pozostałych kursów.

Prowadzona jest także rekrutacja na pozostałe kursy z zakresu kardiologii/ kardiochirurgii tj.:
1. Warsztat szkoleniowy w zakresie wykonywania przezprzełykowych badań echokardiograficznych (TEE) – termin 13-14 września 2022 r.;
2. Punkcja transseptalna i zabiegi na przegrodzie międzyprzedsionkowej;
3. Elektroterapia w niewydolności serca;
4. Zastosowanie praktycznych technik w operacjach małoinwazyjnych zastawki mitralnej;
5. Echokardiografia przezprzełykowa w zabiegach przezcewnikowego zamknięcia nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych, wad zastawkowych oraz zamknięcia uszka lewego przedsionka.

Zapisy pod nr tel. 32 208 36 44.

Uprzejmie informujemy, że ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownikiem kursu z zakresu diagnostyki inwazyjnej jest dr hab. n. med. Mariusz Skowerski, natomiast za część organizacyjną odpowiadają Pani Anna Gardocka oraz Sandra Werner dostępne pod nr telefonu 32 208 36 44 oraz e-mailem swerner@sum.edu.pl lub kształcenie_lekarzy@sum.edu.pl