Loading...

Kurs T4 - Travel, Trauma Tropics, Tactics - 2022-11-22

Polska Misja Medyczna zaprasza medyków do udziału w Kursie T4 Travel, Trauma Tropics, Tactics. Wybrane aspekty medycyny podróży i ratownictwa w dniach 21-22 stycznia w Krakowie.

T4 to autorski program stworzony w oparciu o międzynarodowe wytyczne m.in. Europejskiej Rady Resuscytacji i Komitetu TC3 oraz wieloletnie doświadczenia misyjne PMM. Szkolenie odbywa się pod patronatem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka kursu obejmuje zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia podczas podróży, a nauka odbywa się w małych grupach ćwiczeniowych w oparciu o praktyczne scenariusze symulacyjne. Trenerami są eksperci Polskiej Misji Medycznej z doświadczeniem zdobytym m.in. podczas misji medycznych i stabilizacyjnych.

Do udziału w kursie zapraszamy medyków, w tym lekarzy wszystkich specjalności, położne, pielęgniarki i pielęgniarzy oraz ratowników medycznych, którzy chcą podwyższać swoje kompetencje w dziedzinie medycyny ekstremalnej i medycyny podróży. Więcej informacji na temat kursu T4 znajdą Państwo na naszej stronie: https://pmm.org.pl/kurs-t4-dla-medykow.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/kHKNyjGPAL